สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏเลย ( ประเภททั่วไป ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏเลย ( ประเภททั่วไป ) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบ