สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/13JDGhu5xoixD2vPUTTmzYs1kixpmou-7?usp=share_link