ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งมอบอาหารจำนวน 100 กล่อง และเงาะ 20 กิโลกรัม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองเลย

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งมอบอาหารจำนวน 100 กล่อง และเงาะ 20 กิโลกรัม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองเลย ส่วนหนึ่งของโครงการ”แบ่งปันน้ำใจจากโรงเรียนสู่โรงพยาบาล” โดยคณะครู บุคลากรและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคเงินทุนเพื่อจัดทำอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ อร่อย สะอาด จากฝีมือแม่ครัวโรงเรียนสาธิต ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19#ด้วยความห่วงใย#เราจะผ่านไปด้วยกันดูภาพเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇👇https://drive.google.com/…/1jwJACB6bALY8DkOsGtL6aRjw0qh…