สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคุณครูวีระพงษ์ พลซา คุณครูศรฤดี จันทร์สว่าง จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ข้าวท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคุณครูวีระพงษ์ พลซา คุณครูศรฤดี จันทร์สว่าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ข้าวท้องถิ่น

โดยแปรรูปจากข้าวเหนียวพันธุ์ซิวเกลี้ยง ข้าวท้องถิ่นเมืองเลย🌾🍪 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเรนโบว์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย