สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย