สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐฏกาญจน์ อนันทราวันและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และสร้างความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาให้กับนักเรียน เพื่อนำไปถวายในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่วัดสันตยาวาส ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://web.facebook.com/photo/?fbid=501704045087741&set=pcb.501693275088818