สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

  1. รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
  2. รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอเลย์บอลหญิง มัธยมศึกษา
  4. รางวัลชนะเลิศวิ่ง 800 เมตร ชาย มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายวชิรวิชญ์ วิเศษชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แบดมินตันหญิงเดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงชุติมดี โสภาวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดูข้อมูลเพิ่มเติม รูปภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tru.ac.th/index.php?page=read_data&id=08069&func=tb_act&fbclid=IwAR17CMRAgt25zJpfbHX3_un2nfxeva20uxF6RD7Rn7D-u4TCI0LD54YgZp0

https://www.bugaboo.tv/news/656027