สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบพระคุณอย่างสูง
———————————————————————
โรงเรียนสา่ธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 หมู่ที่ 11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร : 042-854-009