แจ้งกำหนดการสอบและตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2563(มัธยมศึกษา)

แจ้งกำหนดการสอบและตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (มัธยมศึกษา)

วันที่  4-6  พฤศจิกายยน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารตารงสอบคลิกที่นี่