สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “วัยรุ่นนักเศรษฐศาสตร์ ”นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

คุณครูมินตรา เข็มพร จัดโครงการ “วัยรุ่นนักเศรษฐศาสตร์ ”✍🏻 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจในปัจจุบันและมีแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงในอนาคต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์จิราวดี กำยาน และอาจารย์วีระนุช แย้มยิ้มเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย