โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครเข้าเรียน (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวโหลดใบสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
-ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นบริบาล-อนุบาล-ประถม
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น ม.1
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น ม.4
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T. 042 845 009 (เว้นวันหยุดราชการ)