โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยฝ่ายอนุบาลได้จัดโครงการคลินิกพัฒนาการโดยอบรมผ่านโปรแกรม zoom

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยฝ่ายอนุบาลได้จัดโครงการคลินิกพัฒนาการโดยอบรมผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งสามารถรับได้จำนวนจำกัด 100 คน ในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาในหัวข้อเรื่อง👉เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล” 👩🏻‍💻โดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา วรรธนานันต์👉 และหัวข้อเรื่อง “สร้างสรรค์สื่อพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ทำง่ายๆได้ที่บ้าน 🧑🏻‍💻โดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพูน วงค์ษาขอขอบคุณ ผู้ปกครอง ครูอนุบาล นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รวม 100 คน ที่เข้าร่วมอบรมตลอดทั้ง 2 วัน 🏩 ทางโรงเรียนจะนำผลการประเมินโครงการมาพัฒนาในการจัดอบรมครั้งต่อไปค่ะ #อนุบาลสาธิต#สาธิตเลยดูภาพเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇https://drive.google.com/…/1Goropy_o6fULX7f8kY…ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇http://satit.lru.ac.th/th/