สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ดูประกาศเพิ่มเติมคลิกลิงค์👇

https://drive.google.com/…/1h-yIkdm3pAfTyah5i…/view…

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇

http://satit.lru.ac.th/th/