โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอความร่วมมือนักเรียนนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอความร่วมมือนักเรียนนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇

http://satit.lru.ac.th/th/