โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พร้อมเปิดทำการ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On – Site ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ การเฝ้าระวังติดตาม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พร้อมเปิดทำการ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On – Site ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ การเฝ้าระวังติดตาม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇
http://satit.lru.ac.th/th/