โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน safety zone in school ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน safety zone in school ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียน

#ขอความร่วมมือนักเรียนรักษาสุขอนามัยของตนเองและร่วมกันรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇

http://satit.lru.ac.th/th/