โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ ที่มอบไก่จำนวน 5 ตัว ให้กับโรงเรียนเพื่อนำมาเลี้ยงใน Chicken Farm Satit

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ ที่มอบไก่จำนวน 5 ตัว🐓 ให้กับโรงเรียนเพื่อนำมาเลี้ยงใน Chicken Farm Satit 👍 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยมีตัวแทนไปรับมอบคือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 👦👧 ณ ฟาร์มสายรุ้ง สัตวศาสตร์ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 🙏 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง http://satit.lru.ac.th/th/