สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2565 จัดประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2565 จัดประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาร่วมให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย