สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2023 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้เปิดกิจกรรม วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2023 ให้กับนักเรียนทั้งนี้ ครุผู้ดุแลกิจกรรม นางศัสยมน สุวรรณสนธ์ ผู้ดูและกิจกรรมได้มีการออกแบบกิจกรรม

โดยมีการเรียนรู้แบบบูรณาการตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดย ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรียนสำหรับนักเรียน

และมีการแลกเปลี่ยนของขวัญสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6