สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการเยี่ยมครัวสาธิต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมครัวสาธิต เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประเมินคุณภาพอาหาร

โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย