สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมวันChristmasและวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นบริบาล อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมวันChristmasและวันขึ้นปีใหม่  ให้กับนักเรียนระดับชั้นบริบาล อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โดยนักเรียนได้ทำการแสดง ได้จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ 🎁เล่นเกม 🤹ทานขนมปาร์ตี้ร่วมกันในแต่ละชั้นเรียน🍟อย่างมีความสุขและสนุกสนาน🎶☺️
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>> คลิกดูภาพกิจกรรม