สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( ประเภททั่วไป )

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2567 เริ่มในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามเอกสารแนบ

ต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 042 -845009 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> กดที่นี้ได้เลยครับ 

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1vI9umtsmCqJX9ezxFmdO8CE0g0WKLDKD?usp=sharing