สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ” สาธิตราชภัฏ ร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 8 “

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ” สาธิตราชภัฏ ร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 8 ” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สรุปเหรียญทองการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้    📝ภาษาไทย 17 เหรียญ    📝คณิตศาสตร์ 8 เหรียญ    📝วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 เหรียญ      📝สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 เหรียญ

📝สุขศึกษาและพลศึกษา 2 เหรียญ   📝ศิลปะ  6 เหรียญ     📝การงานอาชีพ  3 เหรียญ      📝วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 8 เหรียญ     📝ภาษาต่างประเทศ  8 เหรียญ