สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยหลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563

🐲 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย😍😍😍
โดยหลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563
ซึ่งมีคณะครูบุคลากร นักเรียน ชมรมผู้ปกครองและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีภาพกิจกรรมดังนี้

———————————————————————
➡️ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 แล้วนะครับ
➡️ ติดตามข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนได้ที่
www.satit.lru.ac.th/th
➡️ โทร 042-845009 ภาพกิจกรรม

ลิงค์ 1>>>  ลิงค์ 2>>>