โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการกำกับ เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มอบของขวัญสำหรับนักเรียนที่เป็นยอดนักออมเงินโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more

นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.เลย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรมคลิกด้านล่าง

Read more

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กราบนมัสการหลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราค

Read more