โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

นักเรียนที่มีคะแนนกา

Read more