วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ มาทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม

Read more

นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.เลย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรมคลิกด้านล่าง

Read more