รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนงานครูดีเด่น เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ มาทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม

Read more