โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เจ้าหน้าที่จาก โรงพย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

นักเรียนที่มีคะแนนกา

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการกำกับ เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more