คุณครูสุเมศ วิชัยประเสริฐ จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง Robots ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันอังคารที่ 16 สิงห

Read more

คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูนิตยา ไตรรัตน์ คุณครูสุนิษา คำสิงห์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 14 สิง

Read more

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร วิชัย พัวรุ่งโ

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more

ครูสุนิษา คำสิงห์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม ”กิจกรรมศิลป์สนุก”

ครูสุนิษา คำสิงห์ แล

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดงาน Open house เปิดบ้านสาธิต เผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ใน”โครงการออกกำลังกายกันเถอะ”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม

Read more

คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หินตั้ง

นอังคารที่ 2 สิงหาคม

Read more
Translate »