สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Author: teerayut thairat

กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คุณครูธีรยุทธ ไตรรัต

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read More