ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more

ครูสุนิษา คำสิงห์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม ”กิจกรรมศิลป์สนุก”

ครูสุนิษา คำสิงห์ แล

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดงาน Open house เปิดบ้านสาธิต เผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ใน”โครงการออกกำลังกายกันเถอะ”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม

Read more

คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หินตั้ง

นอังคารที่ 2 สิงหาคม

Read more

คุรครู ธนพร จันทร์สีและคณะนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ

คุรครู ธนพร จันทร์สี

Read more

คุณครูวีระพงษ์ พลซา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

วันอาทิตย์ที่ 24 กรก

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคุณครูวีระพงษ์ พลซา คุณครูศรฤดี จันทร์สว่าง จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ข้าวท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 21 กร

Read more