สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Author: teerayut thairat

ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “สาธิตเกมส์ 2566” รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

วันอังคารที่ 28 พฤศจ

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิ

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

นักเรียนระดับชั้นบริบาล อนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิ

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

นายภาสกร ดอนมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการบรรยายธรรม

นายภาสกร ดอนมูล นักเ

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

คุณครูมินตรา เข็มพร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวปุณณภา ศรีเครือดง และนายภัทรินทร์ แก้วใสทอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันจันทร์ ที่ 7 สิงห

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพ และการบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่ 12 สิงหา

Read More