สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Author: teerayut thairat

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูณรงค์ศักดิ์ แข็งบุญ จัดโครงการ “อาหารไทยหาทานยาก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภ

Read More
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

คุณครูมินตรา เข็มพร จัดโครงการ “รอบรู้กฎหมาย” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คุณครูมินตรา เข็มพร

Read More
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โครงการ “เล่นหุ้นเรื่องง่าย ๆ ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้น การลงทุน

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพ

Read More