สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้นบริบาลและอนุบาล 1 และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าประเมินพัฒนาการและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย