สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนและเน้นย้ำเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับนักเรียน