ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักเรียนใหม่หลักสูตร 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) รอบที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565