สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครู ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read More
ข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  คุณครูสลิละ ป

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวบริการวิชาการข่าวประกวดแข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read More
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำนักเรียนเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรายงานผลการเข้าแข่งขันกีฬา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

ผู้อำนวยการโรงเรียนส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2565 จัดประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุ

Read More
ข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยาย

Read More